Publicerad: 4 juli 2019

Fråga och svar

Ekonomiskt bistånd

  • 215 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under året
  • 10,7 miljarder kronor betalades ut till hushåll
  • 408 000 personer var biståndsmottagare, varav 264 000 var vuxna. 124 000 var kvinnor, 140 000 män och 144 000 barn.
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var cirka 22 procent mellan 18 och 24 år.
  • 36 procent av vuxna biståndsmottagare fick bistånd under minst 10 månader av kalenderåret (så kallad långvarigt ekonomiskt bistånd)
  • 50 procent av vuxna biståndsmottagare fick biståndet på grund av arbetslöshet.

Statistik om ekonomiskt bistånd, siffror för år 2017 publicerade 2018, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!