Publicerad: 28 februari 2020

Trygghetslarm

De trygghetslarm som funnits i Sverige är till största delen uppbyggda på analog teknik. Nu genomförs ett omfattande arbete med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digital teknik. SKR stödjer och vägleder det arbete som teknikskiftet innebär.

Digitala trygghetslarm erbjuder ökad trygghet och den moderna tekniken öppnar upp möjligheterna till andra bra och nyttiga tjänster. Teknikskiftet kommer att öka tillförlitligheten och därmed tryggheten för användaren och anhöriga. Att få ett trygghetslarm beviljat innebär ökad trygghet för brukare, anhöriga, vårdpersonal och det betyder också ökad möjlighet att kunna bo kvar hemma.

Ramavtal för upphandling av trygghetslarm

Genom SKR:s upphandlingsbolag SKL Kommentus finns ett ramavtal som sträcker sig till och med 2019-10-16, och som alla kommuner kan göra avrop från.

Ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning, SKL Kommentus

Vägledning och checklista – Trygghetslarm

SKR:s vägledning med bilagor förklarar varför ett teknikskifte till digitala trygghetslarm måste ske och vad som behöver göras för att trygghetslarmen ska fungera även i morgon.

Vägledning och Checklista Trygghetslarm – kommunal e-hälsa (PDF, nytt fönster)

Bilaga 1 – Val av Kommunikationslösning (PDF, nytt fönster)

Bilaga 2 – Nyttokalkyl (PDF, nytt fönster) 

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!