Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vad händer om telefontillsyn kompletteras med bild?

Idag gör hemtjänstpersonal så kallad telefontillsyn, det vill säga ringer upp brukaren. I princip vore det enkelt att komplettera telefontillsynen med bild genom vanliga appar som FaceTime, Messenger eller Skype. Men för dessa appar finns inte den starka autentisering som krävs Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40. Där framgår bland annat att vid behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården i öppna nät ska 1. användare autentisera sig på minst två sätt (stark autentisering) och 2. personuppgifter skyddas så att de inte obehörigen röjs. Detta följer också av GDPR.

Övervägande skäl talar för att samma krav gäller för socialtjänsten om tredjepartstjänster används som innefattar behandling av känsliga personuppgifter. Skype och andra liknande kommunikationstjänster kan ha krypterad överföring men saknar stark autentisering för att bland annat kunna logga på ett säkert sätt och säkra att det är rätt användare.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!