Publicerad: 25 januari 2019

Fråga och svar

Går det att använda sig av brukarens bredbandsuppkoppling vid videokonferens?

Brukarens bredbandsuppkoppling – som ibland kan ha en bättre hastighet och vara mer stabilt än ett mobilt bredband – kan användas om verksamheten har gjort en dokumenterad riskanalys av tjänsten och konstaterat att den uppfyller krav på konfidentialitet och stark autentisering i syfte att undvika obehörigt röjande av sekretessbelagda och känsliga personuppgifter.

Däremot finns det i vanliga appar som FaceTime, Messenger eller Skype inte den starka autentisering som krävs, enligt Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40. Där framgår bland annat att vid behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården i öppna nät ska 1. användare autentisera sig på minst två sätt (stark autentisering) och 2. personuppgifter skyddas så att de inte obehörigen röjs. Detta följer också av GDPR.

Som jämförelse kan nämnas att Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40 ställer krav på åtkomst via stark autentisering (tvåfaktorsautentisering) för den som till exempel vill ta del av sin elektroniska patientjournal via eget bredband. Av det skälet kan invånare endast logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster med mobilt BankID eller engångslösenord via sms.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!