Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Är det OK att använda vanlig videokommunikation mellan socialtjänsten och till exempel behandlingshem, om det används tillsammans med stark autentisering?

I vanliga appar som FaceTime, Messenger eller Skype finns inte den starka autentisering som krävs Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40. Där framgår bland annat att vid behandling av känsliga personuppgifter inom hälso- och sjukvården i öppna nät ska 1. användare autentisera sig på minst två sätt (stark autentisering) och 2. personuppgifter skyddas så att de inte obehörigen röjs. Detta följer också av GDPR.

Övervägande skäl talar för att samma krav gäller för socialtjänsten om tredjepartstjänster används som innefattar behandling av känsliga personuppgifter. Skype och andra liknande kommunikationstjänster kan ha krypterad överföring men saknar stark autentisering för att bland annat kunna logga på ett säkert sätt och säkra att det är rätt användare.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!