Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Är den nya kamerabevakningslagen tillämplig för välfärdsteknik?

Kamerabevakningslagen trädde i kraft 1 augusti 2018 och reglerar huvudsakligen det tillståndskrav som gäller för myndigheter och kamerabevakning av platser som allmänheten har tillträde till, som torg, parker eller bibliotek. Här kan även ingå exempelvis gemensamma utrymmen på ett äldreboende, dit allmänheten har tillträde. All annan kameraanvändning omfattas av bestämmelserna om samtycke eller laglig grund i GDPR.

Därmed är kamerabevakningslagen är inte tillämplig på kameraanvändning i särskilda boendeformer, utan här är det GDPR som gäller.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!