Publicerad: 25 januari 2019

Fråga och svar

Vad innebär uttryckligt samtycke?

I GDPR används uttrycket att uttryckligen ha lämnat sitt samtycke. Det avser behandling av personuppgifter som anses som särskilt känsliga. Det som avses är

  • uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,
  • behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person,
  • uppgifter om hälsa
  • uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Vad innebär samtycke enligt GDPR?

En av de lagliga grunderna för att behandla personuppgifter är samtycke. Det innebär att den som uppgifterna handlar om ska ha uttryckt sitt ja till behandlingen. Man får i GDPR-sammanhang inte anta att personen samtycker.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!