Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vad händer när en privat leverantör hanterar personuppgifter?

En privat leverantör som jobbar på uppdrag av en kommun eller ett landsting/region med genomförande eller verkställighet efter myndighetsbeslut, anses delta i en myndighets verksamhet och regleras därmed av lagar och förordningar inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

En leverantör som hanterar anonymiserade uppgifter, där krypteringsnyckel finns hos kommunen och inte lämnas ut till leverantören, är en bra lösning för att undvika att sekretessbelagda uppgifter röjs för leverantörens personal eller utländska myndigheter på leverantörens driftplats. En nackdel med ett sådant förfarande kan dock vara att leverantören inte kan återställa data om kommunen förlorar krypteringsnyckeln.

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!