Publicerad: 10 februari 2020

Fråga och svar

Vad gäller om samtycke till välfärdsteknik inom socialtjänsten/omsorgen?

För att man inom omsorgen ska kunna använda sådan välfärdsteknik som medför att det sker en behandling av personuppgifter, krävs att det finns ett samtycke eller laglig grund enligt GDPR. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ger inte den rätt/skyldighet att behandla personuppgifter, som patientdatalagen gör. Dokumenteringsskyldigheten i socialtjänstlagen är en laglig grund men den är inte lika omfattande som skyldigheten att föra journal, som finns i patientdatalagen.

SKR:s sammanställning om GDPR för socialtjänsten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!