Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Vad gäller för samtycke när en "testpilot" görs innan en teknik tas i bruk fullt ut?

Flera former för samtycke – uttryckligt, presumtivt, hypotetiskt eller konkludent – kan vara aktuella för tester som innefattar välfärdsteknik inom hälso- och sjukvården i och med att man där först tar ställning till samtycke till vården. Har personen samtyckt till vården, omfattas den behandling av personuppgifter som ingår i välfärdstekniken i skyldigheten att föra journal i patientdatalagen.

Inom omsorgen (socialtjänstlagen) behövs ett samtycke eller att man kan hitta stöd i någon av de andra lagliga grunderna som anges i GDPR. Om behandlingen av personuppgifter ryms inom dokumentationsskyldigheten är det en laglig grund.

En aspekt på frågan är att det skulle kunna vara att det är att diskriminera brukare med permanent nedsatt kognitiv förmåga om inte de också kan delta på grund av att det är oklart hur man inhämtar deras samtycke. Men detta är något varje testbädds- eller pilotverksamhet behöver ta ställning till för varje nytt projekt.

Särskilt ingripande tester med välfärdsteknik bör det dock krävas uttryckligt samtycke för, enligt 6 kap 2 § regeringsformen. Då räcker det inte med att man har samtyckt till vården i sig. I regeringsformen står det:

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Programansvarig

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!