Publicerad 17 mars 2021

Välfärdsteknik och juridik

När välfärdsteknik ska införas och användas, finns flera olika juridiska delar att känna till. Med digitaliseringen följer nya typer av tjänster och bedömningar, där befintliga lagar inte alltid går i samma takt.

Med hjälp av Manólis Nymark, jurist med inriktning på e-hälsofrågor, beskriver vi här grundläggande juridik för områdena samtycke och informationshantering. Dessutom ger vi en översikt över vilka lagrum som är aktuella och konkret vad som gäller vid tillsyn (till exempel med kameror nattetid) och kommunikation (till exempel videomöten).


Lagrum

Det finns flera olika lagrum som styr juridiken inom välfärdsteknikområdet.

Sammanfattande bilder lagrum (PDF, nytt fönster) Pdf, 584 kB.

Informationshantering

Mycket av den information som hanteras inom socialtjänsten är känslig och ska inte hamna i orätta händer. Därför gäller det att ha koll på informationen och hur den ska hanteras.

Sammanfattande bilder informationshantering (PDF, nytt fönster) Pdf, 127 kB.

Samtycke

Med undantag för de situationer där tvångslagstiftning är aktuell, bygger socialtjänsten på samtycke från den enskilde individen. Detta samtycke är dock inte detsamma som när vi pratar om GDPR. I den här filmen reder vi ut begreppen kring de olika typerna av samtycke.

Sammanfattande bilder samtycke (PDF, nytt fönster) Pdf, 217 kB.

Tillsyn

Om den enskilde individen har behov av tillsyn, kan det exempelvis ske genom kameror på natten eller genom uppkoppling via internet dagtid. Även i bilden finns känslig information som måste hanteras korrekt.

Sammanfattande bild tillsyn (PDF, nytt fönster) Pdf, 125 kB.

Kommunikation

Vid kommunikation med både ljud och bild blir säkerheten extra viktig.

Sammanfattande bild kommunikation (PDF, nytt fönster) Pdf, 117 kB.

Vägledningar

Det finns flera olika vägledningar när det gäller juridik och välfärdsteknik. Här är några av dem:

Kunskapsguiden – metodstöd för att stödja äldre

På Kunskapsguiden finns kunskap från många olika aktörer samlad, och inte bara från Socialstyrelsen. Det är för att de som arbetar med äldre eller med personer med psykisk ohälsa enkelt och snabbt ska kunna hitta den kunskap de söker.

kunskapsguiden.se

Checklista och vägledning (eSam)

eSam är ett program för samverkan mellan 23 myndigheter och SKR. eSam och den tidigare E-delegationen har tagit fram flera vägledningar och andra ställningstaganden som ger juridiskt stöd vid utveckling av e-förvaltning och som belyser de rättsliga frågeställningar som kan uppstå kring olika utvecklingsinsatser.

Stöd och vägledningar (eSam)

Frågor och svar

SKR har samlat svaren på de vanligaste juridiska frågorna om om samtycke och behandling av personuppgifter samt vad som gäller vid tillsyn på distans och vid digitala mötesformer. Även Socialstyrelsen har ställt samman svar på allmänna juridiska frågor.

Frågor och svar om juridik och välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset