Publicerad 17 mars 2021

Välfärdsteknik - nyttorealisering

Att tänka nyttorealisering blir allt viktigare, i takt med allt större förändringar och stora investeringar. En av SKR:s experter på området delar med sig av praktiska tips för att säkra nyttan i förändringsarbetet.

Förklaringen till vad nyttorealisering är brukar formuleras "Ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi avser att göra" och avser helt enkelt vad som behövs för att nå den nytta som är grunden för ett förändringsarbete.

Anna Pegelow, strateg vid SKR:s avdelning för digitalisering, var under sin tid på numera nedlagda myndigheten E-delegationen med i arbetet att ta fram en vägledning för nyttorealisering. I den här filmen ger hon en bakgrund till resonemangen bakom nyttorealisering och ger flera praktiska tips för hur en verksamhet kan tänka inför och i ett förändringsarbete.

I en kortare film delar Anna Pegelow med sig av praktiska tips för att uppnå den eftersträvade nyttan.


Verktyg och exempel

Det finns flera olika verktyg som bidrar till att uppnå nytta.

Vägledning för nyttorealisering

Den vägledning för nyttorealisering som E-delegationen tog fram, förvaltas numera av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Hos DIGG finns även ett business case-verktyg, som syftar till att underlätta dokumentation och kalkylering av nyttor, kostnader, angelägenhet, hinder och genomförbarhet vid investeringar i verksamhetsutveckling.

Nyttorealisering, DIGG

Fallstudier från RISE

Forskningsinstitutet RISE har sammanställt ett stort antal fallstudier, som visar på nyttoeffekter och lärdomar från när digitala lösningar har införts i olika verksamheter i kommuner, landsting och regioner.

RISE: fallstudier

Dela Digitalt

På webbplattformen deladigitalt.se finns mängder med exempel på vad andra inom offentlig sektor gjort och pågående verksamhetsutveckling. Här finns även möjligheten att söka partners för kommande utvecklingsprojekt.

Dela Digitalt

Informationsansvarig

  • Patrik Sundström
    Chief Digital Officer

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset