Publicerad: 4 februari 2019

Forskningsprojekt i Helsingborg

I ett av ganska få forskningsprojekt inom det sociala arbetet, har ett par verksamheter inom socialtjänsten i Helsingborgs stad följts av forskare från Lunds universitet.

I en webbsändning redogjorde Lupita Svensson, fil. dr. i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund, och Kalle Pettersson, utvecklingschef vid socialförvaltningen i Helsingborgs stad, för ett forskningsprojekt som genomfördes i Helsingborg 2017-2018.

Forskningen gick ut på att inom ett par verksamhetsområden klarlägga hinder och möjligheter med digitaliseringen inom det sociala arbetet.

 

Presentation från webbsändningen:

Digitalisering av kommunal socialtjänst– en fråga om organisatorisk och professionell förändring" (PDF, nytt fönster)

Forskningsrapporter

Digitalisering av kommunal socialtjänst

Rapporten"Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring" (Lupita Svensson, Stefan Larsson, 2018). Den övergripande frågeställningen rör vilken kunskap om digitalisering av socialt arbete som redan finns, och vilken ny kunskap som krävs, för att bidra till stadens arbete med att effektivisera och utveckla det sociala arbetet inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Digitalisering av kommunal socialtjänst : En empirisk studie av en organisation och profession i förändring

Digitalisering och socialt arbete

Det finns i Sverige en allt tydligare politisk vilja att katalysera digitaliseringen av offentlig sektor, inklusive det kommunala sociala arbetet. Samtidigt pågår också en omfattande digitalisering av det svenska samhället överlag som det kommunala sociala arbetet har att hantera både på organisations-, handläggar- och brukarnivå. Men hur ser det forskningsbaserade kunskapsläget ut? Rapporten "Digitalisering och socialt arbete - en kunskapsöversikt" (Lupita Svensson, Stefan Larsson, 2017) berör just detta ämne.

Digitalisering och socialt arbete - en kunskapsöversikt

Nätverk för design av e-tjänster inom hälso- och sjukvård

En del i Helsingsborgs arbete med att utveckla e-tjänster är att tydligt utgå från användarnas behov. I webbsändningen nämns det nätverk som SKL driver för design av hälso- och sjukvårdstjänster. Nätverket är öppet för deltagare från kommuner, landsting/regioner och akademi, och arrangerar årligen nationella träffar för erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Nätverket för design av hälso- och sjukvårdstjänster

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!