Publicerad 17 mars 2021

Förstudie Innovationsupphandling välfärdsteknik

Beställarnätverk välfärdsteknik driver just nu förstudien “Innovationsupphandling välfärdsteknik” för att få fram innovationer som möter viktiga behov. Förstudien finansieras av VINNOVA.

Målet för den kommande upphandlingen är att få fram lösningar på marknaden som gör stor skillnad för kommuner och enskilda individer i förhållande till den samhällsutmaning som demografin utgör med avseende på antalet äldre den närmaste framtiden. Syftet med förstudien är att möjliggöra en sådan innovationsupphandling.

Vid förstudiens slut ska man ha:

  • utsett ett eller flera behov som prioriterats utifrån angelägenhet och möjlighet. Behoven ska beskrivas på en nivå i höjd med behov/funktion, exakt vilken nivå får förstudien visa
  • samlat ett antal kommuner som genom avsiktsförklaring förbundit sig till att delta i en kommande innovationsupphandling
  • valt vilket upphandlingsförfarande som ska användas. Utifrån behovsbeskrivningen, marknadsanalysen, antalet deltagande kommuner och bedömt finansieringsbehov kan antingen välja det förfarande som bäst gagnar framtagandet och kommersialiseringen av relevanta innovationer.

Anmäl intresse att delta

Boka ett möte eller ställ era frågor till Maria Gill, projektledare för förstudien, maria.gill@skl.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset