Publicerad: 29 november 2019

Digiteam – för en användardriven socialtjänst

Under 2019 driver SKR tillsammans med Helsingborgs stad det Vinnova-finansierade förberedelseprojektet Digiteam - för en användardriven socialtjänst.

Digitalisering är ett centralt verktyg för att stödja och utveckla en ökad demokrati och delaktighet för invånarna. Det är också avgörande för att socialtjänsten ska klara av att möta upp det äkade behovet av välfärdstjänster.

Förberedelseprojektets mål

Målet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att, med start 2020, initiera digitala testbäddar i en rad socialförvaltningar runt om i landet där brukare och socialarbetare tillsammans ska skapa nya, digitala former av socialt arbete med primärt fokus på värdeskapande för brukaren.

Förberedelseprojektets syfte

Förberedelseprojektet syftar till att undersöka och beskriva hur en testbädd för en användardriven socialtjänst kan fungera men också till att föra en dialog med relevanta myndigheter kring deras eventuella medverkan i ett policylab kopplat till dessa testbäddar.

Skapa nya sätt att erbjuda sociala tjänster

Digiteam vill skapa testbäddar inom den kommunala individ- och familjeomsorgen. Befintliga verksamheter kompletteras med fristående digitala team för att testa om nya arbetssätt och tjänster kan vara ett sätt att klara uppdraget. Tanken är testbäddar där socialsekreterare tillsammans med användarna av de sociala tjänsterna, det vill säga brukarna, skapar nya sätt att erbjuda sociala tjänster. Fokus ligger på användarens värdeskapande istället för på intern organisatorisk processoptimering. I förberedelsearbetet ska dialog och samverkan påbörjas med relevanta aktörer och ytterligare behov av kompetens identifieras. Målet är också att hitta lämpliga kommuner som vill vara testbäddsutvecklare där testbädden förankras i organisationens ledning.

Projektet leds av Kalle Pettersson som dels arbetar som utredare på SKR och dels som utvecklingschef i Helsingborgs stad.

Informationsansvarig

  • Kalle Pettersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot