Publicerad: 29 november 2019

Utvecklingsarbeten, digitalisering socialtjänsten

Med digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik socialtjänst och använda resurserna mer effektivt. SKR bedriver därför olika utvecklingsarbeten för att stödja utvecklingen av digitalisering i kommunerna.

Förstudie om en nationell Yrkesresa

Göteborgsregionen GR har arbetat fram ”Yrkesresan”, vilket är ett gemensamt program för introduktion och kompetensutveckling för personal inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. För att undersöka om denna kompetensutvecklingsmodell går att använda även nationellt genomförs under 2019 en förstudie.

Förstudie om en nationell Yrkesresa

Förstudie om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden

Under våren 2019 bedriver Inera en förstudie för att undersöka kommunernas förutsättningar och möjligheter till att finnas på 1177 Vårdguiden. SKR tillsammans med kommunrepresentanter medverkar i arbetet.

Förstudie om Socialtjänsten i 1177 Vårdguiden

Viewpoint – digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Under 2019 pågår ett pilottest i åtta kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, Viewpoint, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Viewpoint - digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Digiteam – för en användardriven socialtjänst

Under 2019 driver SKR tillsammans med Helsingborgs stad det Vinnova-finansierade förberedelseprojektet Digiteam – för en användardriven socialtjänst.

Digiteam – för en användardriven socialtjänst

Projekt A(S)I - kan artificiell intelligens användas för att bättre förstå ASI?

Under 2019 leder SKR ett Vinnova-finansierat förberedelseprojekt. Målsättning att få till ett ”proof of concept ” kring huruvida artificiell intelligens och mönsterigenkänning kan användas för att ge bättre beslutsunderlag utifrån ASI-skattningar (Addition Severity Index).

Projekt A(S)I – Kan artificiell intelligens användas för att bättre förstå ASI?

Säker digital kommunikation

Idag sker informationsutbyte mellan kommuner, regioner och myndigheter per brev, telefon, e-post eller fax. Det tar tid och många känner osäkerhet över om informationen hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Tillsammans med flera kommuner, regioner och myndigheter arbetar nu SKR och Inera för en säker digital kommunikation. Projektet sträcker sig från 2017 till 2020.

Säker digital kommunikation, SKR

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!