Publicerad: 22 mars 2019

Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten

Många kommuner arbetar idag med digitalisering av socialtjänstens verksamheter. Använd de digitala ytorna som finns för att diskutera, dela med dig av erfarenheter, dokument och mallar.

Samarbetsrum för digitalisering inom socialtjänsten

SKL har skapat ett digitalt samarbetsrum för frågor som rör digitalisering inom socialtjänsten. Detta för att du på ett enkelt sätt ska kunna möta andra inom socialtjänsten för erfarenhetsutbyte. Använd samarbetsrummet för att diskutera, ställa frågor och dela med dig av erfarenheter och pågående arbeten som är kopplat till socialtjänstens digitalisering. Det kan till exempel handla om teknik, verksamhetssystem, förändringsledning, juridiska frågor, upphandling, nyttorealisering osv. Sidan är öppen för medarbetare i SKL:s medlemsorganisationer och administreras av SKL. Kontakta info@skl.se för att ansöka om medelmsskap till samarbetsrummet.

Samarbetsrum Digitalisering inom socialtjänsten

Dela digitalt

Dela digitalt är en portal för kommuner, landsting och regioner att dela och samverka kring gemensamma lösningar inom den offentliga sektorn. Alla som arbetar i kommuner, regioner och myndigheter har tillgång till portalen genom sin mejladress.

Dela digitalt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!