Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Vilka är undantagen från GDPR?

Utlämnande av allmänna handlingar är undantagen GDPR.

Journalistiskt ändamål är ett undantag

Det är oklart om en myndighet kan åberopa detta undantag när det gäller publicering av artiklar och redaktionellt material på en webbplats. Däremot är publicering av personuppgifter i tryckt material okej, till exempel bilder i en årsredovisning eller broschyr som inte ligger på webben.

Frivilligt utgivningsbevis för webbsändningar

Datainspektionen har ifrågasatt lagligheten av att myndigheter använder detta (tryckfrihetsförordningen reglerar enskildas rättigheter gentemot myndigheter), men det finns möjlighet för en myndighet att skaffa frivilligt utgivningsbevis hos Myndigheten för radio, tv och media.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!