Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Konkreta exempel på ansvarsskyldighet

  • Registerförteckning
  • Dokumentera samtycke - att kontakta andra myndigheter för att inhämta uppgifter
  • Göra dokumenterad riskanalys av befintliga system inom verksamheten

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!