Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Förtydligande kring artikel 14 - krav på information

Fråga: I artikel 14 ”Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade” punkt 5, står det att de andra punkterna i artikel 14 inte gäller om ”erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller genom en medlemsstats nationella rätt”. Kan vi tolka detta som att när vi hanterar uppgifter på det sätt som krävs enligt till exempel SoLPUL så gäller inte kravet på information när personuppgifterna inte erhållits av den registrerade?

Svar: Jo, kravet på information gäller. SoLPUL reglerar inte frågor om information utan här får man i stället snegla på bland annat dataskyddsförordningen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!