Publicerad 18 mars 2021

SoLPUL och GDPR inom socialtjänst, frågor och svar

Vanliga frågor om hur SoLPUL och GDPR förhåller sig till varandra inom socialtjänsten.

 • Hur förhåller sig SoLPUL till GDPR?

  Lagen kompletterar GDPR, den tar inte över GDPR, och ger lagstöd för behandling av bland annat känsliga personuppgifter. Vid en kollision mellan GDPR och nationell reglering har GDPR företräde. En utredning har säkerställt att bland annat SoLPUL är ”kompatibel” med GDPR.

 • Vilka är undantagen från GDPR?

  Utlämnande av allmänna handlingar är undantagen GDPR.

  Journalistiskt ändamål är ett undantag

  Det är oklart om en myndighet kan åberopa detta undantag när det gäller publicering av artiklar och redaktionellt material på en webbplats. Däremot är publicering av personuppgifter i tryckt material okej, till exempel bilder i en årsredovisning eller broschyr som inte ligger på webben.

  Frivilligt utgivningsbevis för webbsändningar

  Datainspektionen har ifrågasatt lagligheten av att myndigheter använder detta (tryckfrihetsförordningen reglerar enskildas rättigheter gentemot myndigheter), men det finns möjlighet för en myndighet att skaffa frivilligt utgivningsbevis hos Myndigheten för radio, tv och media.

 • Vad är konkreta exempel på ansvarsskyldighet?

  • Registerförteckning
  • Dokumentera samtycke - att kontakta andra myndigheter för att inhämta uppgifter
  • Göra dokumenterad riskanalys av befintliga system inom verksamheten
 • Finns förtydligande kring artikel 14 - krav på information?

  Fråga: I artikel 14 ”Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade” punkt 5, står det att de andra punkterna i artikel 14 inte gäller om ”erhållande eller utlämnande av uppgifter uttryckligen föreskrivs genom unionsrätten eller genom en medlemsstats nationella rätt”. Kan vi tolka detta som att när vi hanterar uppgifter på det sätt som krävs enligt till exempel SoLPUL så gäller inte kravet på information när personuppgifterna inte erhållits av den registrerade?

  Svar: Jo, kravet på information gäller. SoLPUL reglerar inte frågor om information utan här får man i stället snegla på bland annat dataskyddsförordningen.

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset