Publicerad 18 mars 2021

SMS och e-post GDPR, frågor och svar

Vanliga frågor som handlar om att kommunicera via sms eller e-post, vad får jag göra?

 • Får man skicka sms till klienter?

  Fråga: Är det ok att skicka ett sms med tid för besök? Hur ska vi hantera information via sms i annat fall?

  Svar: Justitieombudsmannen har sagt att det är okej med brukarens samtycke, medan Datainspektionen sagt att även om det är okej kan det finnas situationer då sms eller e-post bör undvikas. Det är bättre att sträva efter säkra kommunikationslösningar.

  Hälso- och sjukvården, det vill säga vårdgivare kan idag kommunicera via meddelanden med invånare i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Kommuner erbjuds i dagsläget att bli delägare i Inera AB, som driftar 1177 Vårdguiden, och det finns därför en möjlighet för landets kommuner att kommunicera säkert på samma sätt som vårdgivare.

  1177 Vårdguiden kräver BankID. När meddelanden finns i inkorgen i 1177-kontot får invånaren ett sms.

 • Om jag blir kontaktad via SMS - vad gör jag?

  Fråga: Om en klient kontaktar oss via till exempel SMS (utan att vi först kontaktat denne via SMS). Kan vi då svara på SMS:et eller måste vi fortfarande kontakta via brev/telefon?

  Vad gäller för e-post?

  Svar: Svår fråga. Personen är öppen för kontakt, men hur vet ni att mobilen som används är avsändarens? Att man sökt kontakt med socialtjänsten kan i sig var en känslig uppgift om den hamnar i fel händer. Överväg andra kontaktvägar.

  Om sådana inte står till buds av olika skäl kan ett alternativ vara att svara per sms med uppmaning att kontakta socialtjänsten.

  Ovan svar gäller även för e-post.

 • Vad gäller kring att skicka personuppgifter till tredje land vid faderskapsutredningar?

  Fråga: I vissa komplicerade faderskapsutredningar skickas personuppgifter till tredje land. De som arbetar med faderskapsutredningar är ofta i kontakt med ambassader eller konsulat i olika länder värden över. Här är det svårt att arbeta med samtycke, hur bör vi tänka och göra?

  Oftast sker kommunikationen via mejl med ambassaden eller konsulatet men efter det skickas personuppgifterna i pappersform för underskrift av personen i fråga.

  Svar: Av art. 49 dataskyddsförordningen framgår det att: Om det inte föreligger något beslut (från Kommissionen) om adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder (enligt artikel 46) får en överföring eller uppsättning av överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation endast ske om överföringen är nödvändig av viktiga skäl som rör allmänintresset. Eller om överföringen är nödvändig för att kunna fastställa, göra gällande samt försvara rättsliga anspråk.

  Faderskapsbestämning måste ses som en viktig verksamhet av allmänt intresse eftersom rätten att få veta sitt biologiska ursprung är stark. Det är också viktigt för folkbokföringen som ligger till grund för arv och testamente. Faderskap ska fastställas av socialnämnden eller ytterst av domstol. Övervägande skäl talar därför att överföring av utredningsmaterial från socialnämnd i Sverige till en svensk beskickning utomlands är tillåten enligt dataskyddsförordningen.

  Att skicka med vanlig e-post däremot går nog inte för sig. Då det rör sig om känsliga personuppgifter samt om personliga förhållanden som omfattas av socialtjänstsekretessen och bör inte skickas i klartext över öppna nät såsom internet.

  Om dylik kommunikation är vanligt förekommande bör säkrarekommunikationssätt övervägas, såsom brev. Det finns också anledning att överväga kommuner emellan, kanske via SKR eller Inera AB, att adressera UD och initiera ett projekt för en säker kommunikationslösning för denna typ avärenden.

 • Omfattas överföring av krypterad data av punkt 3 artikel 28 i GDPR?

  Det kan vara bra att ställa krav på krypterad överföring i avtalet när det kommer till uppgifter om uppgifterna är känsliga.

Informationsansvarig

 • Marta Nannskog
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset