Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs samtycke för kölistor till olika utbildningar för personalen?

Anställningsavtalet borde ge arbetsgivaren stöd för denna behandling eftersom kompetensutveckling är en del av anställningen. Om man så vill kan man skriva in denna typ av behandling i anställningsavtalet så blir det tydligt vilken den lagliga grunden är. Något samtycke behövs inte.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!