Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Gäller rätten till registerutdrag för stöd- eller minnesanteckningar?

Detta beror på om vi pratar om manuella anteckningar eller automatiserade anteckningar. I det senare fallet ska laglig grund finnas och dataskyddsprinciperna gäller.

Däremot gäller inte rätten till registerutdrag för handskrivna minnesanteckningar, om inte:

  • anteckningarna har lämnats ut
  • anteckningarna har arkiverats (vilket sker när ett ärende avslutas och minnesanteckningarna inte har gallrats)
  • om minnesanteckningen är ett år gammal och finns i ett öppet ärende

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!