Publicerad: 11 oktober 2018

Registerutdrag, frågor och svar

Vanliga frågor kring registerutdrag.

Tingsrätten begär yttrande från socialtjänsten

Fråga: När tingsrätt begär yttrande från socialtjänst i frågor som rör vårdnadstvist hur bör socialtjänst ställa sig till att lämna ut dessa uppgifter? Yttrande gäller socialregister samt misstanke- och belastningsregister.

Svar: I enlighet med föräldrabalken har domstolen ansvar för att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Domstolen utreder dock inte själv utan delegerar detta uppdrag till socialtjänstens utredare i berörda kommuner. Ett registerutdrag får anses utgöra ett viktigt underlag för domstolens slutliga bedömning.

Får vi ta ut en avgift när någon begär ut en handling?

Fråga: Är det möjlighet att ta ut avgift i samband med att en handling begärs ut (en hel utredning/journal)?

Svar: Rätten till information avser inte utlämnande av uppgifter om en registrerad, utan att tillgodose en informationsskyldighet mot registrerade. Därutöver kan den registrerade begära tillgång till sina uppgifter, närmare bestämt en kopia av sina uppgifter.

Det ska ske kostnadsfritt en gång, men om registrerad återkommer och därmed så att säga missbrukar sin exklusiva rätt, får den personuppgiftsansvarige ta ut en kostnad eller helt enkelt neka utlämnande.

Gäller rätten till registerutdrag för stöd- eller minnesanteckningar?

Detta beror på om vi pratar om manuella anteckningar eller automatiserade anteckningar. I det senare fallet ska laglig grund finnas och dataskyddsprinciperna gäller.

Däremot gäller inte rätten till registerutdrag för handskrivna minnesanteckningar, om inte:

  • anteckningarna har lämnats ut
  • anteckningarna har arkiverats (vilket sker när ett ärende avslutas och minnesanteckningarna inte har gallrats)
  • om minnesanteckningen är ett år gammal och finns i ett öppet ärende

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!