Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur fyller jag i registerförteckningen och vilken nivå är lagom?

Fråga: Vilken "nivå" bör jag lägga de olika registreringarna i registerförteckningen på? Är det tillräckligt att exempelvis lägga in "Placeringar av barn enligt SoL" eller måste man göra en registreringar för varje enskild placering?

Svar: Det räcker att ange typ av personuppgiftsbehandling. Du ger ett bra exempel – placering av barn enligt SoL.

Mall för registerförteckning under punkt 4

Webbsändning om hur du kan fylla i registerförteckningen under mallen

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!