Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Vad gäller kring rättelse om individens rättigheter inte gäller?

Fråga: När socialtjänsten bedömer att individens rättigheter inte gäller (att rätta exempelvis) – vilken slags beslut i relation till individens rättigheter behövs?

Svar: Rättelse kräver att den personuppgiftsansvarige och den registrerade är överens. Är man inte det ska myndigheten fatta ett beslut om att avslå en begäran om till exempel rättelse. Beslutet ska ha en besvärshänvisning.

Närmare bestämmelser om myndighetsbeslut i dessa delar finns i den nya lagen om komplettering till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Motsvarande beslut av privata utförare inom socialtjänsten kan däremot inte överklagas. Här är den registrerade hänvisad att lämna in ett klagomål till Datainspektionen om man är missnöjd med avslaget.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!