Publicerad: 9 april 2018

Fråga och svar

När bör man gallra interna system?

Fråga: Finns det någon rekommendation för när man bör gallra sina interna system? Gäller system som inte regleras av någon specifik lag när det gäller gallring.

Svar: Nej, det beror helt och hållet på ändamålet för behandlingen. 

Du behöver göra en behovs- och gallringsanalys för att kunna fastställa gallringsfrister. I övrigt ska det framgå av nämndens dokumenthanteringsplan hur handlingar och uppgifter ska gallras. Ger den inget svar på frågan måste man göra en behovs- och gallringsanalys.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!