Publicerad: 9 april 2018

Fråga och svar

Måste personuppgifter om anhöriga raderas när akter avslutas?

Det beror på vad som står i socialnämndens dokumenthanteringsplan.

Med tanke på principen om uppgiftsminimering bör du dock ha i åtanke att uppgifter om anhöriga bör kanske gallras när ärendet avslutas, om de inte är relevanta. Det ska då framgå av dokumenthanteringsplanen.

Akter inom socialtjänsten ska därutöver enligt SoL gallras 5 år (socialnämnd) respektive 2 är (privat utförare) efter avslutad insats med vissa undantag som framgår av den lagen. Det ska också regleras i dokumenthanteringsplanen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!