Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Vem är personuppgiftsansvarig vid Lex Maria?

Fråga: Vad gäller angående personuppgiftsansvarig kontra personuppgiftsbiträde i samband med anmälan enligt Lex Maria?

IVO har en portal där de vill att anmälan enligt Lex Maria ska göras. Det råder oklarheter kring vem som har personuppgiftsansvar i denna hantering. IVO anser sig vara personuppgiftsbiträde och att vårdgivaren kvarstår som personuppgiftsansvarig. Dessutom har de en extern leverantör av tjänsten. Behövs avtal för denna hantering? Kan IVO verkligen endast betraktas som biträde?

Svar: Om det är en tjänst som IVO tillhandahåller i molnet för rapportering agerar myndigheten i rollen som personuppgiftsbiträde gentemot den nämnd som rapporterar uppgifter i tjänsten.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter, nämligen registreringen av uppgifter och utlämnandet av desamma. När nämnden trycker på skicka-knappen eller färdig-knappen övergår personuppgiftsansvaret för uppgifterna på IVO.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!