Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Landsting och regioner är personuppgiftsbiträden åt privata vårdbolag

Fråga: När det gäller våra privata hemtjänstföretag och äldreboenden så måste de sköta sin dokumentation/journalhantering i vårt verksamhetssystem. Eftersom de har ett eget personuppgiftsansvar funderade vi på om det formellt gör nämnden till biträde eller om vi istället ska göra bedömningen att vi är personuppgiftsansvariga?

Svar: Inom den offentliga hälso- och sjukvården är landstingen och regionerna personuppgiftsbiträden åt de privata vårdbolag som nyttjar huvudmannens journalsystem. Stockholms läns landsting är ett sådant exempel där många av de privata vårdutförarna använder Take Care som är ett journalsystem som tillhandahålls av landstinget. Den nämnd eller det kommunala bolag som tillhandahåller tjänsten är personuppgiftsbiträde såvitt jag kan bedöma.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!