Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur ser kommunens ansvar i relation till socialnämndens ansvar för personuppgiftshantering ut?

Fråga: Hur ser kommunens ansvar ut i relation till socialnämndens ansvar för personuppgiftshantering ut? Hur ser exempelvis organisation, roll och ansvarsfördelning mellan kommunnivå och nämndnivå ut?

Svar: Kommunen är en juridisk person, men personuppgiftsansvaret ligger på minimum på myndighetsnivå, det vill säga på nämndenivå.

En nämnd är personuppgiftsansvarig såvida inte de är osjälvständiga i förhållande till en annan nämnd (om denna bestämmer medel med eller ändamål för personuppgiftsbehandlingen). Då är den senare personuppgiftsansvarig även för de andra nämndernas personuppgiftsbehandling.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!