Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behövs det personuppgiftbiträdesavtal med HVB-hem och hotell?

Fråga: Hanterar externa leverantörer, så som HVB-hem och stödboenden, personuppgifter för socialtjänstens räkning? Det vill säga, behövs det personuppgiftbiträdesavtal med HVB-hem och hotell som kommunen använder som boende för hemlösa?

Svar: Nej, de behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvariga. Det framgår av förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!