Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Ska all tvångsvård behandlas enligt brottsdataskyddslagen?

Fråga: Ska all tvångsvård, enligt LVU och LVM, behandlas enligt brottsdataskyddslagen?

Svar: Ja, all behandling av personuppgifter inom ramen för verkställighet av vårdpåföljd som beslutas av domstol faller inom brottsdatalagens bestämmelser. Ge akt på att den lagen har avvikande bestämmelser från dataskyddsförordningen och SoLPUL, ibland strängare krav.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!