Publicerad: 10 april 2018

Fråga och svar

Kombinera uppdraget som informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud?

Dataskyddsombudets andra uppgifter och uppdrag får inte leda till en intressekonflikt. När man säger att det inte får förekomma intressekonflikter i samband med eventuella andra uppgifter och uppdrag för ett dataskyddsombud så utgår det från utifrån kravet på dataskyddsombudets oberoende ställning.

Artikel 29-arbetsgruppen har en vägledning om dataskyddsombud där följande anges på s. 26

Detta innebär för det första att dataskyddsombudet inte kan inneha en sådan tjänst inom organisationen som innebär att han/hon fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Detta måste avgöras från fall till fall beroende på hur organisationen är strukturerad.

Som en tumregel kan motstridiga befattningar inom organisationen vara befattningar i högsta ledningen (t.ex. verkställande direktör, högste verkställande beslutsfattare, finansdirektör, chefsläkare, marknadsföringschef, personalchef eller it-chef), men även andra funktioner
lägre i organisationsstrukturen, om sådana befattningar eller funktioner
innebär att dataskyddsombudet fastställer ändamålen med och medlen för
behandlingen av personuppgifter.

En intressekonflikt kan även uppstå om ett externt dataskyddsombud till exempel ombes att företräda den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet vid domstol i dataskyddsärenden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!