Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Exempel på rättslig förpliktelse

Ett bra exempel är kravet i 2 kap. 7 § SoL på att upprätta en SIP. Ett annat exempel är den generella dokumentationsskyldigheten i 11 kap. 5 § SoL.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!