Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Behöver utförare av hemtjänst enligt LOV ha dataskyddsombud?

Övervägande skäl talar för det, eftersom ett kriterium för att utse ett dataskyddsombud är att organisationen hanterar känsliga personuppgifter, till exempel om hälsa, i stor omfattning. Dock är det idag oklart kring vad som avses med stor omfattning.

Omfattas en litet bolag med några få anställda av kravet? Praxis får utvisa. I
nuläget bör utföraren utse anställd eller anlita externt ett dataskyddsombud på till exempel deltid.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!