Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Samla in och förvara uppgifter om deltagare vid föräldrautbildningar

Fråga: Vad gäller för att samla in och förvara uppgifter om deltagare i föräldrautbildningar, till exempel kontaktuppgifter. Behövs samtycke från deltagaren? Uppgifterna sätts i en pärm, sparas ej elektroniskt.

Svar: Personuppgiftsbehandlingar som inte är automatiserade, eller en samling av personuppgifter som inte kan sammanställas eller sökas utifrån olika kriterier, omfattas inte av dataskyddsförordningen eller annan registerförfattning.

Pärmen med personuppgifter verkar utgöra ett sådant exempel. Om uppgifterna dock är ett förstadium till en helt eller delvis automatiserad behandling omfattas de dock av regelverket om persondataskydd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!