Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Personuppgifter i löptext

Fråga: Vad är sagt om alla personuppgifter som finns i löptext och hur man ska göra för att hitta dessa vid ev begäran om att få ta del av sina personuppgifter? Ska man registrera alla personuppgifter som finns i löptext för att göra personuppgifterna sökbara?

Svar: Finns uppgifter i löpande text ska den registrerade få en kopia på dem.

Det finns dock undantag från skyldigheten att utge registerutdrag, till exempel avseende minnesanteckningar samt om utlämnandet inverkar menligt på andras rättigheter och friheter och om begäran är orimlig (art. 12.5). Det sistnämnda kan aktualiseras för personuppgifter i löpande text.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!