Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Hur informerar jag anhöriga och andra när jag behandlar personuppgifter?

Fråga: Hur ska man informera exempelvis anhöriga och andra vars personuppgifter som jag behandlar och som man inte fått direkt från personen?

Svar: Om man samlar in uppgifter från tredje part så har den personuppgiftsansvarige, till exempel en socialnämnd, en skyldighet att inom en månad informera de registrerade som är berörda (art. 14). Man behöver dock inte informera den registrerade om denne känner till behandlingen, eller om det skulle innebära en oproportionerlig arbetsinsats att informera eller om det är omöjligt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!