Publicerad: 4 april 2018

Fråga och svar

Får uppgifter om orsak till kontakt med socialtjänsten registreras?

Fråga: Får uppgifter om orsaker till kontakt med socialtjänsten registreras i verksamhetssystem, till exempel våld i familj, missbruk?

Syftet är att få fram statistik för verksamheten. Uppgifterna finns i den enskildes digitala personakt. Kan uppgifterna ses som ett allmänt intresse?

Svar: Det är en form av uppföljning. Om uppföljningen är nödvändig för verksamheten, till exempel planering och resurssättning, får sådana uppgifter behandlas i ett så kallat sammanställningsregister. Då är den rättsliga grunden uppgifter av allmänt intresse.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!