Publicerad: 29 november 2019

Beställarnätverk för socialtjänsten

Många kommuner vill ha mer stöd i arbetet med att modernisera sina verksamhetssystem och öka digitaliseringen i verksamheten. SKR har därför startat ett beställarnätverk för socialtjänstens digitala stöd.

Att öka digitaliseringen inom socialtjänsten skulle kunna medföra effektivare arbetsprocesser, bättre arbetsmiljö, större kunskap om verksamheterna och mer tid för brukarna.

Många kommuner vill ha mer nationellt stöd i arbetet med att upphandla nya verksamhetssystem och i dialogen med leverantörer av befintliga system.

SKR:s beställarnätverk för hela socialtjänstens verksamhetssystem och digitala stöd

SKR genomförde under hösten 2018 en förstudie som bekräftade att behovet av stöd, och att intresset för att delta i ett beställarnätverket för socialtjänsten var stort hos kommunerna. Slutsatserna av förstudien är sammanställda i en slutrapport.

Slutrapport förstudie beställarnätverk socialtjänst (PDF, öppnas i nytt fönster)

I december 2018 beviljades SKR medfinansiering av Vinnova för att under 2019-2022 leda ett beställarnätverk för hela socialtjänstens (inklusive IFO, Äldre, LSS, Socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård) verksamhetssystem och digitala stöd.

Beställarnätverket kommer att bestå av en projektledning på SKR och kommunrepresentanter med kompetenser inom verksamhetsutveckling, it-utveckling, upphandling, innovationsledning och juridik.

Detta ska nätverket göra

Nätverket ska bland annat arbeta med att ta fram underlag för kommunerna inom områden de efterfrågar stöd kring, sprida goda kommunexempel och undersöka hur socialtjänsten skulle kunna innovera sina verksamheter med nya digitala lösningar. Alla kommuner som vill kommer kunna ta del av de material som tas fram.

Projektplanen för beställarnätverkets mål och syfte under projekttiden 2019-2022 beslutades av styrgruppen våren 2019. Den kompletteras med en arbetsplan som revideras fortlöpande och publiceras därför inte, men används som arbets- och uppföljningsverktyg i arbetet.

Projektplan beställarnätverk socialtjänst (PDF, öppnas i nytt fönster)

I följande intervju med projektledare Marta Nannskog kan du ta del av vad beställarnätverket arbetar med för frågor, vad nätverket har gjort hittills och planerade aktiviteter framåt. I intervjun, som är drygt 60 minuter lång, beskrivs bland annat:

  • Vad är ett beställarnätverk?
  • Vad är syfte och mål med beställarnätverk Socialtjänst?
  • Beställarnätverkets omvärldsbevakning, leverantörsdialoger och påverkansarbete.
  • Vad kommer beställarnätverket konkret att göra på kort och på lång sikt?


Presentation av beställarnätverkets uppdrag från intervju med Marta Nannskog (PDF, öppnas i nytt fönster)

Vad är ett beställarnätverk?

Ett beställarnätverk kan beskrivas som ett permanent samarbete mellan köpare med likartade behov som kan hjälpa till att öka beställarkompetensen hos kommunerna, bland annat genom att sprida goda exempel mellan kommunerna och främja dialogen mellan kommunerna och leverantörerna.

Läs mer om beställarnätverk hos Upphandlingsmyndigheten

Varför ett beställarnätverk inom socialtjänsten?

Inom socialtjänsten är det höga krav på systemen, både när det gäller personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Kommunerna vill även öka funktionaliteten i systemen när det gäller till exempel systematisk uppföljning, informationshantering, automatiserade beslutsstöd, användarvänlighet och en högre grad av tillgänglighet för brukarna.

För att kunna genomföra dessa förbättringar på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt krävs en hög beställarkompetens. Detta kan ett beställarnätverk bidra till.

Beställarnätverk för välfärdsteknik

SKR driver sedan 2016 ett beställarnätverk för välfärdsteknik.

Beställarnätverk inom välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot