Webbsändning: sociala barn- och ungdomsvården 6:19

SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Program/innnehåll

10:00

Välkomna

Karin Falck

10:01

Utredning ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst

Fredrik Hjulström, handläggare SKL

10:07

Kunskapsstöd HVB

Jenny Jakobsson, utredare Socialstyrelsen och Hanna Jarvad, jurist Socialstyrelsen

10:17

Film om Handlingsplanen mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29 år

Zophia Mellgren och Mikael Malm, handläggare på SKL

10:23

Projektet "Mellanrummen"

Linn Englund, projektledare Maskrosbarn

10:33

Behörighetsfrågor, intro till ESN

Marta Nannskog, handläggare SKL

10:42

Intervju med Alfonso Lara Montera, Chief Executive ESN (film)

10:48

Den s.k. gymnasielagen och statliga ersättningar

Oe Ledin, handläggare SKL

10:55

Avslut

Karin Falck

Input till innehållet

Om du vill veta mer om innehållet eller tipsa om saker vi borde berätta om, kontakta karin.falck@skl.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!