Webbsändning: Sociala barn- och ungdomsvården 3:19

SKL arrangerar regelbundna webbsändningar med de senaste nyheterna inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Innehåll/program


Karin Falck programleder.

Frida Olgun, handläggare på SKL berättar om SKL:s arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Pani Hormatipour och Marta Nannskog från SKL lyfter en förstudie om "Yrkesresan" och informerar om informationssäkerhet.

Petra Söderholm, enhetschef från Karlstad berättar om deras arbete med att förbättra dokumentationen vid utredningar.

Pia Kyhle Westermark, forskare från Socialstyrelsen berättar om den första nationella brukarundersökningen för familjehemsplacerade barn.

Pär Alexandersson, utredare Socialstyrelsen, informerar om ett förslag om ny vårdform.

Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe Agardh från Skolverket informerar om regeringsuppdraget ”Tidiga samordnade insatser” (TSI).

Till sist medverkar Maja Hagström och Ylva Spånberger Weitz och berättar om sitt projekt där de informerar om socialtjänsten i skolorna.

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!