Publicerad: 29 november 2019

Stöd vid svåra samtal med barn

SKR har tagit fram ett antal filmer om hur yrkesverksamma inom socialtjänsten kan prata med barn som har varit eller är med om svåra situationer.

I filmerna intervjuas Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut, debattör och föreläsare. Hon har arbetat många år inom offentlig sektor, idag arbetar hon med och för våldsutsatta barn och för att förbättra deras villkor.

Att strukturera svåra samtal

Handlar om vad man ska tänka på vid mötet med utsatta barn, och hur öppen man bör vara med syftet med mötet.

Samtal med barn om svåra upplevelser

Generellt kring svåra upplevelser och vad man behöver tänka på i mötet med barn som har varit utsatta.

Samtal med barn om självmordstankar

Vad ska man tänka på vid samtal med barn om självmordstankar?

Samtal med barn om självskadebeteende

Hur yttrar sig självskadebeteende och hur ska man som samtalsledare hantera misstankar om detta? 

Samtal med barn om våld i nära relationer

Vad är kännetecknande för barn som upplever våld i nära relationer, och vad bör man tänka på i dessa samtal?

Samtal med nyanlända barn

Vilka saker är viktiga att tänka på i samtal med nyanlända barn och unga?

Personal som arbetar med svåra samtal

Vad behöver personal för att orka arbeta med svåra samtal?

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!