Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Varför tas höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och uppdragstagare bort från SKR:s rekommendationer?

SKR har bestämt att höjning av omkostnadsersättningen med 130 kronor per månad och uppdragstagare ska tas bort helt.

Anledningen är att Skatteverket har beslutat att denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern.

Om uppdragsgivaren (socialnämnden) betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktig ersättning. Familjehemsföräldern kommer inte heller medges avdrag för ersättningen.

Familjehem som anlitas av en kommun eller ett konsulentföretag, Skatteverkets webbplats

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!