Publicerad: 6 maj 2020

Fråga och svar

Vad ingår i en fast omkostnadsersättning för kontrakterade jourhem?

En så kallad rumsersättning för att de är beredda att ta emot ett barn.

Fast omkostnadsersättning utgår då inga barn finns placerade (med beredskap).

Rörlig omkostnadsersättning utgår då barn finns placerade enligt SKR:s rekommendationer för omkostnadsersättningar för familjehem för respektive ålder.

När det gäller fast omkostnadsersättning för ett kontrakterat jourhem (avtal med en socialnämnd) så handlar det om att jourhemmet har ett rum i beredskap till ett barn och som är fullt möblerat för barn i den ålder de är godkända för. Viktigt att i en akut känslig situation inte behöva dela rum med andra utan att ha möjlighet till ett enskilt rum i bostaden. Man kan beskriva det som hyra för ett rum inklusive el, värme och möblemang.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!