Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Kan frågan om förstärkt arvode bli aktuellt för ett familjehem om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet?

Det kan förekomma att ett barn har så stora omvårdnadsbehov att det krävs en vuxen hemma på heltid.

Frågan om ett förhöjt arvode kan bli aktuellt när nämnden bedömer att barnet har så stora omsorgsbehov att familjehemsföräldrarna som förvärvsarbetar behöver vara tjänstledig under en tidsbegränsad period för att vara hemma med barnet på hel eller deltid. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Det kan också förekomma att nämnden, med hänsyn till det placerade barnets behov, begär att en vuxen ska finnas hemma under en längre period. En sådan period ska tidsbegränsas och kan förlängas vid behov. Frågan kan bli aktuell vid t.ex. spädbarnsplaceringar, svåra sjukdomstillstånd eller en omfattande funktionsnedsättning.

Det förhöjda arvodet är således sjukpenning- och pensionsgrundande men berättigar inte till tjänstepension.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!