Publicerad: 15 oktober 2019

Fråga och svar

Har familjehemmet rätt till tillfällig föräldrapenning vid barns sjukdom?

Det är inte ovanligt att barn blir sjuka och inte kan vara i förskolan eller skolan. En familjehemsförälder som stannar hemma har rätt till tillfällig föräldrapen­ning för vård av sjukt barn som inte fyllt 12 år men endast under förutsättning av man avstår från något annat förvärvsarbete.

Familjehemsföräldrarna bör informeras om rätten till tillfällig föräldrapenning. Kommunen behöver inte betala ersättning för mellanskillnaden mellan den tillfälliga föräldrapenningen och förvärvsinkomsten. För ett barn med hög sjukfrånvaro bör i stället kompensation ske genom nivån på det löpande arvodet.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!