Publicerad: 17 december 2019

Fråga och svar

Är SKR:s rekommendationer för arvode och omkostnadsersättning tillämpbara för nätverkshem?

SKR:s rekommendationer är tillämpbara även för familjehem som består av anhöriga eller andra närstående och som fått sitt uppdrag av socialnämnden.

Beroende på omständigheterna kan det i vissa fall vara rimligt att enbart betala ut omkostnadsersättning, exempelvis vid en kortare placering hos anhöriga som inte är utredda för ett familjehemsuppdrag.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!